Magnus Johnny
Börje Hasse
Anders

Klicka på en
"Swing Brother"
för ytterligare
information